Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 2 de abril de 2019, Núm. 79

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1020-2019, en relación cos artigos 107 e 108 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación co artigo 31 CE.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4541-2010, contra o parágrafo segundo da disposición derradeira quinta, o artigo 14 en relación co 17 e o artigo 19.2 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid