Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 27 de abril de 2019, Núm. 101

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 26 de abril de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/477/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional de imaxe e son, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1957/2009, do 18 de decembro, polo que se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de nove cualificacións profesionais da familia profesional de imaxe e son.

  • Orde PCI/478/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional agraria, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 108/2008, do 1 de febreiro, polo que se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de oito cualificacións profesionais da familia profesional agraria.

  • Orde PCI/479/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional de informática e comunicacións, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, o Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e o Real decreto 1201/2007, do 14 de setembro.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Orde SCB/480/2019, do 26 de abril, pola que se modifican os anexos I, III e VI do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema nacional de saúde e o procedemento para a súa actualización.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid