Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 27 de abril de 2019, Núm. 101

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/477/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional de imaxe e son, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1957/2009, do 18 de decembro, polo que se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de nove cualificacións profesionais da familia profesional de imaxe e son.

  • Orde PCI/478/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional agraria, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 108/2008, do 1 de febreiro, polo que se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de oito cualificacións profesionais da familia profesional agraria.

  • Orde PCI/479/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional de informática e comunicacións, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, o Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e o Real decreto 1201/2007, do 14 de setembro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid