Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 30 de abril de 2019, Núm. 103

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/484/2019, do 9 de abril, pola que se aproban as normas de desenvolvemento do disposto no artigo 26 sobre marcas fiscais previstas para cigarros e picadura para lear, do Regulamento dos impostos especiais, aprobado por Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo.

  • Orde HAC/485/2019, do 12 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2018 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid