Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 22 de xuño de 2019, Núm. 149

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Real decreto 390/2019, do 21 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para actuacións de cooperación internacional para o exercicio orzamentario 2019.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 21 de xuño de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erros da Orde TMS/283/2019, do 12 de marzo, pola que se regula o Catálogo de especialidades formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Auto do 27 de maio de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que aclara a sentenza do 8 de abril de 2019, ditada no recurso contencioso-administrativo número 4431/2016, no sentido de completar a parte dispositiva por omitir a declaración de nulidade dos reais decretos 11/2016, do 8 de xaneiro, e 21/2016, do 15 de xaneiro, así como das ordes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Andalucía, do 23 de febreiro e do 21 de abril de 2016.

  • Auto do 29 de maio de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material da sentenza do 11 de abril de 2019, ditada no recurso contencioso-administrativo número 4440/2016, no sentido de completar a parte dispositiva por omitir a declaración de nulidade dos reais decretos 11/2016, do 8 de xaneiro, e 21/2016, do 15 de xaneiro, así como das ordes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Andalucía, do 23 de febreiro e do 21 de abril de 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid