Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 13 de xullo de 2019, Núm. 167

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 12 de xullo de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 430/2019, do 12 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2019/20.

  • Orde PCI/756/2019, do 9 de xullo, pola que se actualizan, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da familia profesional química, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro; o Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro; o Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro; o Real decreto 730/2007, do 8 de xuño; o Real decreto 143/2011, do 4 de febreiro, e o Real decreto 1788/2011, do 16 de decembro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid