Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 15 de xullo de 2019, Núm. 168

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos definitivos do combustible gas natural do primeiro e segundo semestres de 2018 que se aplicarán na liquidación de cada grupo xerador nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares para o dito período.

  • Resolución do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid