Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 31 de outubro de 2019, Núm. 262

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflito positivo de competencia n.º 6116-2019 contra o Acordo Gov/90/2019, do 25 de xuño, do Goberno da Xeneralidade de Cataluña, polo que se aproba o Plan estratéxico de acción exterior e de relacións coa Unión Europea 2019-2022.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do convenio establecido sobre a base do artigo K.3 do Tratado da Unión Europea relativo á extradición entre os Estados membros da Unión Europea, feito en Dublín o 27 de setembro de 1996.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/1070/2019, do 24 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2019 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no réxime especial da Seguridade Social para a minaría do carbón.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 601/2019, do 18 de outubro, sobre xustificación e optimización do uso das radiacións ionizantes para a protección radiolóxica das persoas con ocasión de exposicións médicas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid