Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 1 de novembro de 2019, Núm. 263

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 628/2019, do 31 de outubro, polo que se modifican os reais decretos 1075/2014 e 1076/2014, ambos do 19 de decembro, ditados para a aplicación en España da política agrícola común.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 630/2019, do 31 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 7 do Real decreto lei 2/2019, do 25 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de marzo de 2019.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 3/2019, do 22 de outubro, do Banco de España, pola que se exerce a facultade conferida polo Regulamento (UE) 575/2013 de definir o limiar de significatividade das obrigacións crediticias vencidas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid