Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 2 de novembro de 2019, Núm. 264

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 31 de outubro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 631/2019, do 31 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións, correspondentes ao ano 2019, ás cidades de Ceuta e Melilla para o mantemento e a mellora da atención prestada nos centros de acollida de menores estranxeiros non acompañados.

  • Orde SCB/1079/2019, do 29 de outubro, pola que se inclúen novas substancias na lista II do anexo 1 do Real decreto 2829/1977, do 6 de outubro, polo que se regulan as substancias e preparados medicinais psicotrópicos, así como a fiscalización e inspección da súa fabricación, distribución, prescrición e dispensación.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Lei 6/2019, do 23 de outubro, de modificación do libro cuarto do Código civil de Cataluña, relativo ás sucesións, para garantir a igualdade de dereitos e a non discriminación das persoas con discapacidade sensorial.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid