Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 9 de gener de 2015, Sup. 8

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Orde IET/2556/2014, de 26 de desembre, per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial Decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces dels mencionats vehicles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid