Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 2 de febrer de 2015, Sup. 28

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Resolució de 28 de gener de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica el model establit en l'Orde JUS/1698/2011, de 13 de juny, per la qual s'aprova el model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats, i es dóna publicitat a les traduccions de les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma.

  • Resolució de 28 de gener de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifiquen els models establits en l'Orde JUS/206/2009, de 28 de gener, per la qual s'aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació, i es dóna publicitat a les traduccions a les llengües cooficials pròpies de cada comunitat autònoma.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 28 de gener de 2015, conjunta de la Subsecretaria i de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual s'inclou el mencionat organisme en el registre electrònic del departament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid