Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 10 de febrer de 2015, Sup. 35

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 29 de gener de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla general dels fons faltats de personalitat jurídica a què es referix l'article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

COMUNITAT VALENCIANA

  • Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

  • Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015.

  • Llei 9/2014, de 29 de desembre, d'impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana.

  • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid