Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 6 de març de 2015, Sup. 56

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Orde JUS/375/2015, de 26 de febrer, per la qual es modifica l'Orde JUS/242/2009, de 10 de febrer, per la qual s'aproven els models de remissió al Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica de la informació que s'hi ha d'inscriure.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 5 de març de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la de 5 de febrer de 2015, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid