Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 7 de març de 2015, Sup. 57

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 6 de març de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/385/2015, de 6 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de febrer de 2015, pel qual s'establixen obligacions de servici públic al prestador del servici postal universal en les eleccions al Parlament d'Andalusia.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid