Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 16 de març de 2015, Sup. 64

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 10 de març de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la de 17 de novembre de 2011, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública a l'Administració General de l'Estat.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució d'11 de març de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució d'11 de març de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid