Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 25 de març de 2015, Sup. 72

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 198/2015, de 23 de març, pel qual es desplega l'article 112 bis del text refós de la Llei d'Aigües i es regula el cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica en les demarcacions intercomunitàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid