Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 2 de abril de 2015, Sup. 79

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/567/2015, de 25 de març, per la qual s'integren els centres de professors i recursos en les unitats de programes educatius en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Correcció d'errors del Reial Decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'establixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 31 de març de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la de 5 de febrer de 2015, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid