Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Divendres 17 de abril de 2015, Núm. 92

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1442-2015, contra els articles 1 a 9, 26 i 29 a 38 de la Llei de Catalunya 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1534-2015, contra la Llei Foral 24/2014, de 2 de desembre, reguladora dels col·lectius d'usuaris de cànnabis a Navarra.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1824-2015, contra diversos apartats de l'article 1 i les disposicions addicionals segona i quarta de la Llei 2/2014, de 20 de juny, de modificació de la Llei 2/2003, de 30 de gener, de Vivenda de Canàries i de mesures per a garantir el dret a la vivenda.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, fet a Roma el 4 de novembre de 1950. Modificació de la reserva espanyola als articles 5 i 6 del conveni.

MINISTERI DE FOMENT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid