Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

BoletÝn Oficial del Estado: Dijous 30 de abril de 2015, N˙m. 103

═ndex d'accÚs

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resoluciˇ de 23 d'abril de 2015, del CongrÚs dels Diputats, per la qual s'ordena la publicaciˇ de l'Acord de convalidaciˇ del Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de marš, per a la reforma urgent del sistema de formaciˇ professional per a l'ocupaciˇ en l'Ómbit laboral.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 1571-2015, contra els articles 1; 3, apartats a) 7m i b); 4; 5, apartats quart i quint; 6, apartat sext; 7; 9, apartats primer i tercer; disposicions addicionals primera i segona, i disposicions finals primera i sexta del Reial Decret Llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activaciˇ per a l'Ocupaciˇ.

  • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 1644-2015, contra la disposiciˇ final tercera, apartats quatre i cinc; disposiciˇ final quarta, apartat u, i disposiciˇ final quinta.3, de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, en la mesura que donen una nova redacciˇ als articles 15.4 i 16.3 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Ind˙stria, i afigen un nou apartat 6 a l'article 4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector ElŔctric.

  • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 1842-2015, contra els articles 35 i 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestiˇ Administrativa i Financera i d'Organitzaciˇ de la Generalitat.

  • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 7601-2014, en relaciˇ amb els articles 2.e), 7.1, 7.3, 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'Ómbit de l'Administraciˇ de JustÝcia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i CiŔncies Forenses, en la redacciˇ feta a estos pel Reial Decret Llei 3/2013 per possible vulneraciˇ dels articles 14 i 24.1 de la CE.

  • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 1012-2015, en relaciˇ amb els articles 1, 4 i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Hist˛ric de Guip˙scoa i els articles 107 i 110.4 de la Llei d'Hisendes Locals, per possible vulneraciˇ dels articles 24 i 31 de la Constituciˇ.

  • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 1511-2015, en relaciˇ amb la disposiciˇ final segona de la Llei de GalÝcia 15/2010, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives per possible vulneraciˇ dels articles 9.3, 14 i 149.1.1a i 18a de la CE.

  • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 1795-2015, en relaciˇ amb la disposiciˇ transit˛ria segona, apartats 2 i 3, en relaciˇ amb els articles 22, 25 i 26, de la Llei d'Aragˇ 8/2013, de 12 de setembre, de Coordinaciˇ de les Policies Locals d'Aragˇ, per possible vulneraciˇ dels articles 137, 140 i 149.1.18 de la CE., i 51.2 de la Llei OrgÓnica 2/1986, de 13 de marš, de Forces i Cossos de Seguretat.

MINISTERI D'EDUCACIË, CULTURA I ESPORT

  • Correcciˇ d'errors de l'Orde ECD/724/2015, de 22 d'abril, per la qual es regula l'admissiˇ d'alumnes en els centres p˙blics i privats concertats que impartixen el segon cicle d'Educaciˇ Infantil, Educaciˇ PrimÓria, Educaciˇ SecundÓria i Batxillerat en les ciutats de Ceuta i Melilla.

COMUNITAT AUTĎNOMA DE LA REGIË DE M┌RCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid