Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Divendres 1 de maig de 2015, Núm. 104

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relaciķ amb la comercialitzaciķ dels drets d'explotaciķ de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'EDUCACIĶ, CULTURA I ESPORT

  • Correcciķ d'errors del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bāsic de l'Educaciķ Secundāria Obligatōria i del Batxillerat.

  • Orde ECD/775/2015, de 29 d'abril, per la qual s'establix l'equivalčncia de la formaciķ conduent al nomenament de subinspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadčmic universitari oficial de grau, i es modifica l'Orde EDU/3125/2011, d'11 de novembre, per la qual s'establix l'equivalčncia de la formaciķ conduent al nomenament d'inspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadčmic de māster universitari oficial.

MINISTERI DE LA PRESIDČNCIA

  • Orde PRE/776/2015, de 29 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual s'establixen obligacions de servici públic al prestador del servici postal universal en les eleccions que es convoquen durant 2015.

  • Correcciķ d'errors de l'Orde PRE/578/2015, de 27 de marį, per la qual es determina la data d'inici de l'exercici efectiu de les funcions transferides al Ministeri de Foment per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creaciķ de la Comissiķ Nacional dels Mercats i la Competčncia.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Reial Decret 291/2015, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenciķ a la Dependčncia, establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promociķ de l'Autonomia Personal i Atenciķ a les Persones en Situaciķ de Dependčncia.

COMUNITAT AUTŌNOMA DE LA REGIĶ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTŌNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid