Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 1 de maig de 2015, Sup. 104

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/776/2015, de 29 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual s'establixen obligacions de servici públic al prestador del servici postal universal en les eleccions que es convoquen durant 2015.

  • Correcció d'errors de l'Orde PRE/578/2015, de 27 de març, per la qual es determina la data d'inici de l'exercici efectiu de les funcions transferides al Ministeri de Foment per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid