Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 1 de maig de 2015, Sup. 104

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

  • Orde ECD/775/2015, de 29 d'abril, per la qual s'establix l'equivalència de la formació conduent al nomenament de subinspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadèmic universitari oficial de grau, i es modifica l'Orde EDU/3125/2011, d'11 de novembre, per la qual s'establix l'equivalència de la formació conduent al nomenament d'inspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadèmic de màster universitari oficial.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid