Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 15 de maig de 2015, Sup. 116

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2464-2015, contra els articles 52 a 68, ambdós inclosos, del Decret Legislatiu 1/2014, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs propis.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1796-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1996-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1997-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid