Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 25 de juny de 2015, Sup. 151

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1230/2015, de 17 de juny, per la qual s'aprova el model 411 "Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit. Autoliquidació" i se n'establixen les condicions i el procediment per a la presentació i es modifica l'Orde HAP/2178/2014, de 18 de novembre, per la qual s'aprova el model 410 de pagament a compte de l'Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit i se n'establixen les condicions i el procediment per a la presentació; i es modifiquen altres normes tributàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid