Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 28 de juliol de 2015, Sup. 179

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1824-2015, contra diversos apartats de l'article 1 i disposicions addicionals segona i quarta de la Llei 2/2014, de 20 de juny, de modificació de la Llei 2/2003, de 30 de gener, de Vivenda de Canàries i de mesures per a garantir el dret a la vivenda.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Orde ECD/1523/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències i Protecció Civil.

 • Orde ECD/1524/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Barcos i Embarcacions.

 • Orde ECD/1525/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral.

 • Orde ECD/1526/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

 • Orde ECD/1527/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.

 • Orde ECD/1528/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia.

 • Orde ECD/1529/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica.

 • Orde ECD/1530/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

 • Orde ECD/1531/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

 • Reial Decret 639/2015, de 10 de juliol, pel qual es regulen els diplomes d'acreditació i els diplomes d'acreditació avançada.

 • Reial Decret 640/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova la llista de coadjuvants tecnològics autoritzats per a l'elaboració d'olis vegetals comestibles i els seus criteris d'identitat i puresa, i pel qual es modifica el Reial Decret 308/1983, de 25 de gener, pel qual s'aprova la Reglamentació Tecnicosanitària d'Olis Vegetals Comestibles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid