Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 28 de juliol de 2015, Sup. 179

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/1523/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències i Protecció Civil.

  • Orde ECD/1524/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Barcos i Embarcacions.

  • Orde ECD/1525/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral.

  • Orde ECD/1526/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

  • Orde ECD/1527/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.

  • Orde ECD/1528/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia.

  • Orde ECD/1529/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica.

  • Orde ECD/1530/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

  • Orde ECD/1531/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid