Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 7 de abril de 2017, Sup. 83

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari, Forces Armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat i cossos de policia dependents de les comunitats autònomes per a 2017.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 30 de març de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 28 de març de 2017, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es corregeixen errors en la de 2 de gener de 2017, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l'any 2017.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Resolució de 30 de març de 2017, de la Subsecretaria, per la qual s'estableix el procediment per a la liquidació i el pagament per via electrònica de la taxa amb codi 044 «Taxes fitosanitàries».

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid