Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 4 de maig de 2017, Sup. 106

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1302-2017, contra els articles primer (apartats 10 i 11) i segon (apartat 2) de la Llei de Múrcia 10/2016, de 7 de juny, de reforma de la Llei 6/2015, de 24 de març, de l'habitatge de la Regió de Múrcia, i de la Llei 4/1996, de 14 de juny, de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Regió de Múrcia.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 818-2017, en relació amb la disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, per possible vulneració dels articles 9.3 i 33.3 de la Constitució.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid