Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 4 de maig de 2017, Sup. 106

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/377/2017, de 28 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid