Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 19 de maig de 2017, Sup. 119

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució d'11 de maig de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari, Forces Armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat i cossos de policia dependents de les comunitats autònomes per a 2017.

  • Resolució d'11 de maig de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, pel qual es prorroga i es modifica el Programa d'activació per a l'ocupació.

  • Resolució de 18 de maig de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors per la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies per donar compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de desembre de 2014, recaiguda en l'assumpte C-576/13 (procediment d'infracció 2009/4052).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid