Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 19 de maig de 2017, Sup. 119

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució d'11 de maig de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari, Forces Armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat i cossos de policia dependents de les comunitats autònomes per a 2017.

  • Resolució d'11 de maig de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, pel qual es prorroga i es modifica el Programa d'activació per a l'ocupació.

  • Resolució de 18 de maig de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors per la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies per donar compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de desembre de 2014, recaiguda en l'assumpte C-576/13 (procediment d'infracció 2009/4052).

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord multilateral M 304 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al nombre de remolcs en una unitat de transport de mercaderies perilloses, fet a Madrid el 30 de gener de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid