Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 12 de juny de 2017, Sup. 139

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 23 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós administratiu interposat contra el Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització, i anul·la exclusivament el que fa referència al catàleg d'equivalències professionals de l'annex relatiu al personal sanitari tècnic grup C1 denominació tècnic superior especialista en les 13 denominacions que figuren a la pàgina 29457 del BOE de 7 d'abril de 2015, perquè no s'ha sotmès al tràmit d'audiència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid