Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 17 de juny de 2017, Sup. 144

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

  • Ordre ETU/555/2017, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a les instal·lacions de tractament i reducció de purins aprovades per l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, i s'actualitzen per al semiperíode 2017-2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid