Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 17 de juny de 2017, Sup. 144

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/556/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven els models anuals d'informació quantitativa a efectes estadístics i comptables, a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en règim general de solvència; els models d'informació quantitativa, a efectes de supervisió, estadístics i comptables, a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en règim especial de solvència; els models d'informació quantitativa, a efectes de supervisió, estadístics i comptables, sobre inversions i decessos a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en règim general de solvència; i els models d'informació quantitativa a efectes estadístics i comptables, a remetre pels grups d'entitats asseguradores i reasseguradores.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid