Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de agost de 2017, Sup. 183

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2764-2017, en relació amb l'article 11.3, 4 i 5 de la Llei del Parlament Basc 7/2015, de 30 de juny, de relacions familiars en supòsits de separació o ruptura dels progenitors, per possible vulneració de l'article 149.1.8a de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3323-2017, en relació amb l'últim incís de l'article 152.2 de la Llei d'enjudiciament civil, en la redacció feta per l'article únic.Disset de la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, per possible vulneració de l'art. 24.1 de la CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid