Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de setembre de 2017, Sup. 230

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors del Reial decret 703/2017, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Resolució de 22 de setembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid