Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de setembre de 2017, Sup. 230

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 849/2017, de 22 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer.

  • Reial decret 850/2017, de 22 de setembre, pel qual es prorroga la situació de sequera prolongada declarada per a l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pel Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

  • Reial decret 851/2017, de 22 de setembre, pel qual es prorroga la situació de sequera prolongada declarada per a l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Segura pel Reial decret 356/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

  • Correcció d'errors del Reial decret 264/2017, de 17 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per al finançament de l'adaptació de les línies elèctriques d'alta tensió als requisits que estableix el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid