Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de desembre de 2017, Sup. 307

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/1237/2017, d'11 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECD/1767/2012, de 3 d'agost, per la qual es regula l'expedició del títol de batxiller corresponent als ensenyaments que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a l'alumnat inscrit en els programes de seccions internacionals espanyoles i «Bachibac» en liceus francesos.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid