Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de desembre de 2017, Sup. 307

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 8 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat i anul·la el Reial decret 143/2016, de 8 d'abril, que aprova el canvi de denominació del Consell General dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials.

  • Interlocutòria de 16 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material advertit a la part dispositiva de la Sentència de 25 d'octubre de 2017, recaiguda en el recurs contenciós administratiu número 1379/2016, en el sentit que on diu: «recurs contenciós administratiu 428/2014.» ha de dir: «recurs contenciós administratiu 1379/2016.».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid