Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 25 de desembre de 2017, Sup. 312

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifiquen la de 17 de novembre de 2011, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla general de comptabilitat pública a l'Administració General de l'Estat, i la de 22 de febrer de 2016, per la qual es dicten normes de registre, valoració i informació a incloure en els comptes anuals dels béns del patrimoni històric de naturalesa material.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Correcció d'errors de l'Ordre PRA/1209/2017, de 4 de desembre, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional «La Lliga World Challenge».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid