Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de octubre de 2019, Sup. 252

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5530-2019, contra la disposició addicional dissetena de la Llei 14/2018, de 26 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Múrcia per a l'exercici de 2019.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5531-2019, contra l'article 47.1 de la Llei 7/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'exercici de 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid