Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de octubre de 2019, Sup. 252

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Reial decret 595/2019, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

  • Resolució de 18 d'octubre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid