Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 19 de octubre de 2019, Sup. 252

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument de ratificació del Conveni del Consell d'Europa sobre un plantejament integrat de protecció, seguretat i atenció en els partits de futbol i altres esdeveniments esportius, fet a Saint-Denis el 3 de juliol de 2016.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5530-2019, contra la disposició addicional dissetena de la Llei 14/2018, de 26 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Múrcia per a l'exercici de 2019.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5531-2019, contra l'article 47.1 de la Llei 7/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'exercici de 2019.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Denúncia del Conveni europeu sobre la violència i irrupcions d'espectadors amb motiu de manifestacions esportives i especialment de partits de futbol, fet a Estrasburg el 19 d'agost de 1985.

MINISTERI D'HISENDA

  • Reial decret 595/2019, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

  • Resolució de 18 d'octubre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid