Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de abril de 2020, Sup. 101

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord especial multilateral RID 3/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID), relatiu a la inspecció periòdica i l'assaig de recipients de pressió per al transport de gasos de la classe 2, fet a Madrid el 2 d'abril de 2020.

  • Acord especial multilateral RID 4/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID), sobre inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes portàtils i contenidors de gas d'elements múltiples (CGEM) certificats «UN» d'acord amb els apartats 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 i 6.7.5.12.2 del RID, fet a Madrid el 2 d'abril de 2020.

  • Acord multilateral M326 en virtut de la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a la inspecció periòdica i l'assaig de recipients de pressió del transport de gasos de la classe 2, fet a Madrid el 2 d'abril 2020.

  • Acord multilateral M327 sota la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), sobre inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes portàtils i contenidors de gas d'elements múltiples (CGEM) certificats «UN» d'acord amb els apartats 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 i 6.7.5.12.2 de l'ADR, fet a Madrid el 2 d'abril de 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid