Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de abril de 2020, Sup. 101

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/337/2020, de 9 d'abril, per la qual s'estableixen les mesures necessàries per garantir el compliment dels serveis essencials per a la distribució al detall de carburants i combustibles en estacions de servei i posts marítims, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Resolució de 9 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'actualitza l'annex de l'Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans amb ocasió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid