Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 10 de juny de 2020, Sup. 163

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.

  • Reial decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials decrets que estableixen la normativa bàsica de desplegament de reglaments de la Unió Europea en matèria de fruites i hortalisses i vitivinicultura.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid