Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 10 de juny de 2020, Sup. 163

I. Disposicions generals

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Correcció d'errades a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid