Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 20 de juny de 2020, Sup. 172

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

  • Reial decret 552/2020, de 2 de juny, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid