Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 20 de juny de 2020, Sup. 172

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

  • Reial decret 552/2020, de 2 de juny, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 19 de juny de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'estableix la llista dels medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en virtut del que disposa l'article 19.1 de Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid